Кои сме ние

Ние сме млада международна консултантска фирма с опитен екип - силни личности, които в продължение на много години подкрепят отговорно компании и техните ръководители в процеси на промени. С висока ангажираност, задълбоченипрактически познания и отлични методически умения ние осигуряваме на компаниите осезаемо предимство. 

GOLDRADT Logo